Vietnam Airlines sẽ làm gì để có lãi trở lại?

Vietnam Airlines sẽ làm gì để có lãi trở lại?

Hôm nay (28/6), Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (HoSE: HVN) đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xã hội