Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II:Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Tác giả: Thành Vũ

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 06/02/2019 17:27

Trong năm qua, Đảng ủy Cảng vụ Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) Khu vực II đã chỉ đạo chính quyền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, không để xảy ra TNGT, nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất.

 

Anh 1
Hội nghị kiểm điểm công tác Đảng năm 2018 của Đảng ủy Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực II

 Hoàn thành toàn diện mọi nhiệm vụ

Với khí thế phát huy truyền thống, kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT, cùng với sự chỉ đạo sâu sát ngay từ đầu năm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II đã tập trung chỉ đạo thực hiện, cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Ông Trịnh Văn Khánh - Bí Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II cho biết, trong công tác xây dựng Đảng, năm 2018 Ban Chấp hành Đảng ủy đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng đối với chính quyền, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, đoàn thể.

Trong đó, Đảng ủy đã bám sát nhiệm vụ công tác đề ra trong năm, chỉ đạo chính quyền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, không để xảy ra bất kỳ vụ TNGT nào trong phạm vi trách nhiệm được giao; nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định.

Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các kế hoạch, chỉ thị của lãnh đạo, cấp ủy cấp trên đều được Đảng ủy tổ chức phổ biến và triển khai kịp thời, đúng quy định. Một số chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các kế hoạch, chỉ thị của lãnh đạo, cấp ủy cấp trên đã được Đảng ủy cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình của Đảng bộ và chỉ đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Thực hiện tốt mối quan hệ giữa tập thể Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị, giữa Chi ủy, Chi bộ và phòng, ban, đại diện; các chủ trương và giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng cũng như chính quyền đều được đưa ra thảo luận, thống nhất trước, sau đó mới tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ được giao cũng như các chương trình, kế hoạch của cấp trên.

“Đặc biệt, công tác bảo đảm TTATGT tại các cảng, bến được các đại diện cảng vụ triển khai thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra mất an toàn trong phạm vi trách nhiệm được giao; một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá hoạt động quản lý đều tăng trên 20% so năm 2017”, ông Khánh cho hay.

Đẩy mạnh các giải pháp để phát triển

2
Cảng vụ phối hợp với lực lượng kiểm tra liên ngành tại Hòa Bình

Trong năm 2019, nhằm đẩy mạnh hơn nữa những thành tích đã đạt được, Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II đặt ra phương hướng là đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, kiện toàn và tăng cường sức chiến đấu cho Đảng bộ, các chi bộ gắn với việc xây dựng chính quyền, đoàn thể quần chúng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững và phát huy truyền thống Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo bước chuyển biến mới, thiết thực xây dựng đơn vị ổn định và ngày càng phát triển.

Trong đó, nhiệm vụ chính trị trọng tâm được xác định là tăng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đến các chủ phương tiện, chủ cảng, bến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng quản lý; thường xuyên duy trì công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của Trung ương, địa phương trên từng địa bàn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng ủy Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II chỉ đạo các đại diện, tổ cảng vụ thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục kiểm tra, cấp giấy phép vào, rời và thu phí cảng vụ theo đúng quy định; kiên quyết xử lý các phương tiện chở quá tải, phương tiện thiếu giấy phép rời cảng, bến cuối cùng, người điều khiển phương tiện thiếu bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định; triển khai nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch bảo đảm TTATGT, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm giảm thiểu TNGT và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra.

Mặt khác, Đảng ủy Cảng vụ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành, đặc biệt là triển khai có hiệu quả các phần mềm quản lý trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp; tổ chức đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, cảng vụ viên…; tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy định, quy chế của đơn vị cho phù hợp với quy định hiện hành để tạo điều kiện cho công tác điều hành và kiểm tra, giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân theo quy định; nâng cao vai trò, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Để động viên cán bộ, nhân viên nỗ lực phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, nâng cao thu nhập, lãnh đạo Cảng vụ đã có nhiều hình thức khuyến khích, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, nhân viên hoàn thành kế hoạch tài chính được giao năm 2019

Năm 2018, lực lượng Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II đã tổ chức kiểm tra, làm thủ tục, cấp phép cho 45.400 lượt phương tiện vào, rời cảng bến an toàn, tăng 31% so năm 2017, tương ứng 51,8 triệu tấn trọng tải hàng hóa thông qua, tăng 30% so với năm 2017; thu phí, lệ phí cảng vụ đạt 19 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2017. Thông qua công tác kiểm tra, làm thủ tục cho phương tiện vào, rời cảng, bến đã phát hiện và xử lý 557 lượt vi phạm, thu nộp ngân sách 953 triệu đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận