Đánh giá độ ồn thực tế mặt đường bê tông nhựa chặt dưới tác động thanh trượt của con lắc Anh

Diễn đàn khoa học 28/05/2021 07:14

Tiếng ồn mặt đường là một yếu tố quan trọng giúp đánh giá chất lượng khai thác mặt đường trong hệ thống quản lý kết cấu áo đường.


 

DT
 

TÓM TẮT: Tiếng ồn mặt đường là một yếu tố quan trọng giúp đánh giá chất lượng khai thác mặt đường trong hệ thống quản lý kết cấu áo đường. Tiếng ồn được sinh ra do va chạm giữa bánh xe và bề mặt áo đường. Tiếng ồn sinh ra do giao thông là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế cũng như chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, tiếng ồn mặt đường ít được quan tâm ở Việt Nam. Bài báo giới thiệu phương pháp đo tiếng ồn trên 5 tuyến đường với mặt đường là bê tông nhựa chặt bằng tác động của thanh trượt của thiết bị con lắc Anh mà đa số các phòng thí nghiệm hiện nay ở Việt Nam đều có. Bài báo có thể xem như là bước đầu tìm hiểu tiếng ồn trên các loại mặt đường khác nhau.

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận