Đánh giá độ ồn thực tế mặt đường bê tông nhựa chặt dưới tác động thanh trượt của con lắc Anh

Đánh giá độ ồn thực tế mặt đường bê tông nhựa chặt dưới tác động thanh trượt của con lắc Anh

Tiếng ồn mặt đường là một yếu tố quan trọng giúp đánh giá chất lượng khai thác mặt đường trong hệ thống quản lý kết cấu áo đường.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu sử dụng phụ gia dạng sợi Forta-FI cho bê tông nhựa chặt nóng tại khu vực phía Nam

Nghiên cứu sử dụng phụ gia dạng sợi Forta-FI cho bê tông nhựa chặt nóng tại khu vực phía Nam

Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu trong phòng trên mẫu bê tông nhựa chặt nóng (BTNC) có sử dụng phụ gia cốt sợi Forta-FI với các tỷ lệ khác nhau và BTNC đối chứng không sử dụng phụ gia. Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, đưa ra nhận xét đánh giá và các đề xuất.

Diễn đàn khoa học
Nghiên cứu ảnh hưởng của vôi đến khả năng kháng ẩm của bê tông nhựa chặt 12.5

Nghiên cứu ảnh hưởng của vôi đến khả năng kháng ẩm của bê tông nhựa chặt 12.5

Do sự tăng nhanh về lưu lượng và tải trọng, kết hợp với đó là hay bị ngập lụt thường xuyên, gây ra nhiều hư hỏng cho mặt đường bê tông nhựa (BTN). Để giải quyết vấn đề đó, tại Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu cải tiến chất lượng BTN được công bố, trong đó có nghiên cứu việc sử dụng vôi với giá thành rẻ nhưng vẫn đạt được hiệu quả mong muốn. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về việc sử dụng vôi cho hỗn hợp BTN và tìm ra một hàm lượng tối ưu của vôi để tạo ra một hỗn hợp BTN có chất lượng tốt nhất.

Diễn đàn khoa học
Ảnh hưởng của độ rỗng cốt liệu VMA đến khả năng làm việc của bê tông nhựa

Ảnh hưởng của độ rỗng cốt liệu VMA đến khả năng làm việc của bê tông nhựa

Bài báo nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của độ rỗng cốt liệu đến khả năng làm việc của bê tông nhựa chặt 12.5mm theo TCVN 8819:2011 với 4 giá trị VMA khác nhau.

Chỉ tiêu kỹ thuật của bê tông nhựa chặt dính kết với nhựa đường có độ kim lún thấp và nhiệt độ hóa mềm cao

Chỉ tiêu kỹ thuật của bê tông nhựa chặt dính kết với nhựa đường có độ kim lún thấp và nhiệt độ hóa mềm cao

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu bê tông nhựa chặt (BTNC) 19 dính kết với nhựa đường có độ kim lún thấp, nhiệt độ hóa mềm cao.

Thiết kế sự phân bố cốt liệu cho hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp Bailey

Thiết kế sự phân bố cốt liệu cho hỗn hợp bê tông nhựa bằng phương pháp Bailey

Phương pháp Bailey là một phương pháp thiết kế sự phân bố cốt liệu cho hỗn hợp bê tông nhựa (BTN) được ứng dụng ở nhiều nước trên thế giới