Đánh giá mức phục vụ của xe buýt trong dòng giao thông hỗn hợp tại Hà Nội

Diễn đàn khoa học 25/11/2020 15:55

Việc đánh giá mức phục vụ của xe buýt trên các tuyến phố có sự lưu thông chung của các loại hình phương tiện khác nhau (ô tô, xe máy, xe đạp, xe buýt) là rất cần thiết đối với các nhà quản lý giao thông và quy hoạch giao thông.


TS. TRẦN KHẮC DƯƠNG; TS. MAI HẢI ĐĂNG
Trường Đại học Giao thông vận tải

DT
Dòng giao thông hỗn hợp trên một tuyến đường trục chính tại Hà Nội

 

Việc đánh giá mức phục vụ của xe buýt trên các tuyến phố có sự lưu thông chung của các loại hình phương tiện khác nhau (ô tô, xe máy, xe đạp, xe buýt) là rất cần thiết đối với các nhà quản lý giao thông và quy hoạch giao thông. Từ kết quả đánh giá này, các giải pháp tổ chức giao thông hiện tại có thể được xem xét điều chỉnh để nâng cao chất lượng phục vụ của xe buýt trên các tuyến phố. Tuy nhiên, cho đến nay ở Việt Nam chưa có phương pháp đánh giá mức phục vụ của xe buýt trong dòng xe hỗn hợp trên các tuyến phố trong đô thị. Bài báo giới thiệu phương pháp đánh giá mức phục vụ của xe buýt trong dòng xe hỗn hợp của Hoa Kỳ và áp dụng để đánh giá mức phục vụ của xe buýt trên một số đường phố tại TP. Hà Nội. Phương pháp này cung cấp cho các nhà quản lý và quy hoạch giao thông đô thị ở Việt Nam thêm một công cụ hữu ích để đánh giá và nâng cao chất lượng phục vụ của xe buýt.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận