Đánh giá mức phục vụ của xe buýt trong dòng giao thông hỗn hợp tại Hà Nội

Đánh giá mức phục vụ của xe buýt trong dòng giao thông hỗn hợp tại Hà Nội

Việc đánh giá mức phục vụ của xe buýt trên các tuyến phố có sự lưu thông chung của các loại hình phương tiện khác nhau (ô tô, xe máy, xe đạp, xe buýt) là rất cần thiết đối với các nhà quản lý giao thông và quy hoạch giao thông.

Diễn đàn khoa học