Danh sách trúng cử đại biểu HĐND các tỉnh, thành phố cả nước

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Chính trị 02/06/2021 06:00

Đến nay nhiều tỉnh, thành phố cả nước đã công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

unnamed

95 đại biểu trúng cử HĐND TP. Hà Nội

Ủy ban bầu cử TP. Hà Nội thông qua và ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBBC ngày 27/5/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố, công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong danh sách các vị đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Xem danh sách trúng cử tại đây.

52 đại biểu trúng cử HĐND thành phố Đà Nẵng

Ngày 31-5, Ủy ban bầu cử thành phố công bố danh sách 52 đại biểu trúng cử HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Quyết định số 156/QĐ-UBBC ngày 31-5-2021 của Ủy ban bầu cử thành phố. 

Cụ thể: 52 đại biểu đã trúng cử HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026; trong đó, nữ có 11 người (bằng 21,15%); người trẻ dưới 40 tuổi có 9 người (17,3%); người ngoài Đảng có 1 người (1,9%); người tái cử có 17 người (32,7%); tôn giáo có 1 người (1,9%); trình độ đại học có 9 người (17,3%); trình độ sau đại học có 42 người (80,8%); cao cấp lý luận chính trị có 49 người (94,2%); không có người dân tộc thiểu số, người tự ứng cử nào trúng cử.

Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cũng công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã. Cụ thể, kết quả bầu cử HĐND cấp huyện tại huyện Hòa Vang có 33 đại biểu trúng cử. Trong đó, nữ chiếm 30,3%; người trẻ dưới 40 tuổi chiếm 21,2%; người ngoài Đảng 3%; người tái cử 42,4%; đại biểu tôn giáo 3%; người có trình độ đại học 48,5%; người có trình độ trên đại học 51,5%...

Kết quả bầu cử HĐND cấp xã có 305 đại biểu trúng cử, trong đó, có 31,5% là nữ; 1,6% người dân tộc thiểu số; 30,8% người trẻ dưới 40 tuổi; 13,4% người ngoài Đảng; 3,9% đại biểu tôn giáo; 38,7% người có trình độ dưới đại học; 51,2% người có trình độ đại học; 10,2% người có trình độ sau đại học...

Danh sách trúng cử xem tại đây.

94 đại biểu trúng cử HĐND TPHCM 

Ngày 1/6, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã công bố Nghị quyết số 04 về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Danh sách trúng cử xem tại đây.

Danh sách trúng cử HĐND một số tỉnh, thành phố:

 

 Tạp chí GTVT tiếp tục cập nhật

Ý kiến của bạn

Bình luận