Đà Nẵng: Dâng hương tưởng niệm danh tướng Nguyễn Tri Phương

Đà Nẵng: Dâng hương tưởng niệm danh tướng Nguyễn Tri Phương

Thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm danh tướng Nguyễn Tri Phương và các nghĩa sĩ yêu nước trong trận đầu kháng Pháp.

Xã hội