Dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G trên mặt đường loại BC thế nào?

Diễn đàn khoa học 22/07/2021 09:17

Kết quả nghiên cứu dao động của ô tô Toyota VIOS 1.5G trên mặt đường BC theo Tiêu chuẩn ISO8608:2016 cho những kết quả bất ngờ


 

 

23

Sơ đồ động lực học ô tô VIOS 1.5G

 

 Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu dao động của ô tô Toyota VIOS 1.5G trên mặt đường BC theo Tiêu chuẩn ISO8608:2016. Tác giả sử dụng phương pháp tách cấu trúc hệ nhiều vật MBS để thiết lập mô hình động lực học không gian ô tô Toyota VIOS 1.5G. Sử dụng phương trình Newton-Euler để xây dựng hệ phương trình dao động ô tô. Sử dụng phần mềm Matlab-simulink để khảo sát dao động của ô tô Toyota VIOS 1.5G trên mặt đường BC theo Tiêu chuẩn ISO 8608:2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ số tải trọng động tác dụng lên bánh xe và khung xe Dongfeng DVM 2.5 đầy tải khi chạy trên 3 loại đường BC, CD, DE của Tiêu chuẩn ISO 8608:1995 nhỏ hơn giá trị cho phép, ô tô đảm bảo an toàn động lực học. Khi ô tô làm việc trên đường EF thì hệ số tải trọng động lớn hơn giá trị cho phép, ô tô không đảm bảo an toàn.

Nghiên cứu của TS. NGUYỄN THANH TÙNG, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận