Elon Musk điều khiển máy đào đường hầm Boring Company bằng ... tay cầm Xbox

Elon Musk điều khiển máy đào đường hầm Boring Company bằng ... tay cầm Xbox

Tốn tiền đầu tư vào việc phát triển một bảng điều khiển đắt tiền làm gì, cứ dùng tay điều khiển của Xbox là được rồi!

Ứng dụng