Hà Nội dừng đào đường, vỉa hè trước tết 15 ngày

Hà Nội dừng đào đường, vỉa hè trước tết 15 ngày

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công trên các tuyến đường, hoàn trả mặt đường trước ngày 10/1/2020 công trình đào đường, đào vỉa hè.