Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành logistics vùng duyên hải Nam Trung bộ

Diễn đàn khoa học 26/11/2020 10:44

Duyên hải Nam trung bộ (DHNTB) có tiềm năng to lớn để phát triển logistics.


 

ThS. NGUYỄN VĂN NAM; TS. NGUYỄN VĂN TƯƠI
Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

Duyên hải Nam trung bộ (DHNTB) có tiềm năng to lớn để phát triển logistics. Để khu vực này thực sự trở thành trung tâm logistics của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, công tác đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực này được xem là nhân tố mang tính quyết định. Bài báo góp phần tìm hiểu về những tiềm năng, lợi thế để phát triển logistics vùng DHNTB; thực trạng và các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển ngành logistics ở khu vực giàu tiềm năng này.

Nội dung xem tại đây

 

 

Ý kiến của bạn

Bình luận