Cục CSGT bàn giao 30 "siêu môtô" cho công an 11 tỉnh, thành phố phục vụ dẫn đoàn

Cục CSGT bàn giao 30 "siêu môtô" cho công an 11 tỉnh, thành phố phục vụ dẫn đoàn

Để sẵn sàng đón, dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế, Cục CSGT bàn giao 30 "siêu môtô" cho công an 11 tỉnh, thành phố.

An toàn giao thông