Dắt thú cưng chạy theo xe máy có bị xử phạt không?

Dắt thú cưng chạy theo xe máy có bị xử phạt không?

Hình ảnh người lái xe vừa điều khiển phương tiện vừa dắt thú cưng chạy theo hoặc chở chúng trên xe không phải hiếm gặp.

Bạn đọc