Đấu thầu chọn nhà đầu tư 2 dự án cung cấp suất ăn hàng không hơn 1.300 tỷ

Tác giả: L.C

saosaosaosaosao
Hàng không 11/04/2024 08:57

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 có tổng vốn đầu tư khoảng 655 tỷ đồng/dự án, được thực hiện tại địa điểm khu vực E-09 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đấu thầu chọn nhà đầu tư 2 dự án cung cấp suất ăn hàng không hơn 1.300 tỷ- Ảnh 1.

Khu chế biến suất ăn hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Theo Quyết định số 400/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về việc phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư đối với hai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không số 1 và số 2 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hai dự án này được thực hiện tại địa điểm khu vực E-09 tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trong đó, Dự án đầu tư kinh doanh khu cung cấp suất ăn hàng không số 1 có diện tích 30.300 m2. Dự án đầu tư kinh doanh khu cung cấp suất ăn hàng không số 2 có diện tích 30.181 m2. Sơ bộ tổng vốn đầu tư khoảng 655 tỷ đồng/dự án.

Mỗi dự án có công suất khoảng 20.000 suất ăn/ngày và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; đáp ứng yêu cầu khai thác của Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với công suất khoảng 25 triệu hành khách/năm.

Hiện trạng sử dụng đất tại đây đã được giải phóng mặt bằng; đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ Hàng không miền Nam.

Tiến độ thực hiện dự án dự kiến khoảng 18 tháng (kể từ ngày hợp đồng dự án có hiệu lực). Thời hạn thực hiện dự án khoảng 24 năm 10 tháng (kể từ ngày hoàn thành đầu tư).

Theo quyết định của Bộ GTVT, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư từ quý II/2024 với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước một giai đoạn một túi hồ sơ.

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam là Bên mời thầu. Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Kế hoạch - Đầu tư để hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án.

Đồng thời tiếp tục rà soát các nội dung của thông tin dự án, bảng theo dõi tiến độ hoạt động lựa chọn nhà đầu tư trong quá trình thực hiện, báo cáo Bộ GTVT điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trong trường hợp cần thiết, bảo đảm tính khả thi; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ GTVT giao, ủy quyền tại Quyết định số 252/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2024…

Ý kiến của bạn

Bình luận