Học sinh Nhật Bản đấu tranh để được giữ màu tóc thật

Học sinh Nhật Bản đấu tranh để được giữ màu tóc thật

Đơn kiến nghị kêu gọi từ bỏ quy định buộc học sinh Nhật Bản phải để tóc đen và thẳng đã thu được hơn 12.000 chữ ký, và nhận được sự ủng hộ của giới phụ huynh, giáo viên và thậm chí các tập đoàn lớn.