Đầu tư hơn 300 triệu USD nâng cấp Quốc lộ 39 đoạn qua Thái Bình

Giao thông 24h 19/11/2015 08:21

Ngày 17/11, tại xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Ban quản lý dự án 3 (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã khởi công nâng cấp cải tạo Quốc lộ 39 (giai đoạn 2) đoạn Triều Dương-Diêm Điền (từ Km42+714 đến Km107+522), thuộc Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, với nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới.

 

nâng cấp Quốc lộ 39 đoạn qua Thái Bình

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương thực hiện nghi lễ động thổ. 

Dự án quản lý đường bộ Việt Nam là một dự án quan trọng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án được Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư tại Quyết định số 3068/QĐ-BGTV ngày 4/10/2013; Hiệp định vay Ngân hàng Thế giới đã được ký kết và chính thức có hiệu lực từ ngày 11/4/2014.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 300 triệu USD, tương đương trên 6.300 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng thế giới là trên 250 triệu USD, vốn đối ứng là 50 triệu USD.

Dự án xây dựng nâng cấp cải tạo tuyến Quốc lộ 39 đoạn Triều Dương-Diêm Điền là hai trong số năm gói thầu xây lắp thuộc Hợp phần nâng cấp (bao gồm nâng cấp các Quốc lộ 38B, Quốc lộ 38 và Quốc lộ 39) và nằm trong số 15 gói thầu xây lắp của toàn bộ dự án.

Dự án sẽ được đầu tư nâng cấp mở rộng lên đường cấp III đồng bằng với bề rộng mặt nền là 12m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ và đồng bộ các mặt tuyến còn lại của Quốc lộ 39. Hướng tuyến được thiết kế một phần đi theo đường hiện tại và một phần được thiết kế cải tuyến mới để hạn chế tối đa khối lượng giải phóng mặt bằng và cải thiện các yếu tố hình học.

Toàn bộ dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 39 có giá trị phần xây lắp khoảng 545 tỷ đồng (sử dụng 100% vốn vay Ngân hàng Thế giới), giá trị giải phóng mặt bằng khoảng 244 tỷ đồng (sử dụng 100% vốn đối ứng); thời gian thi công 18 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, nhấn mạnh dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 39 có một ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thái Bình, góp phần tạo thành một mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt giữa Thái Bình với các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; tạo ra các không gian phát triển kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và đô thị trên địa bàn; đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các đơn vị, các ngành, chủ đầu tư liên quan thực hiện mọi công việc nhằm tạo mọi điều kiện tốt cho chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình thi công; bảo đảm tiến độ, thực hiện tốt chất lượng công trình theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện dự án đi qua tiếp tục làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tài sản trong suốt quá trình thi công tại công trường.

Ngày 17/11, tại xã Thái Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Ban quản lý dự án 3 (Tổng Cục đường bộ Việt Nam) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã khởi công nâng cấp cải tạo Quốc lộ 39 (giai đoạn 2) đoạn Triều Dương-Diêm Điền (từ Km42+714 đến Km107+522), thuộc Dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, với nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới.

Dự án quản lý đường bộ Việt Nam là một dự án quan trọng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án được Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư tại Quyết định số 3068/QĐ-BGTV ngày 4/10/2013; Hiệp định vay Ngân hàng Thế giới đã được ký kết và chính thức có hiệu lực từ ngày 11/4/2014.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 300 triệu USD, tương đương trên 6.300 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng thế giới là trên 250 triệu USD, vốn đối ứng là 50 triệu USD.

Dự án xây dựng nâng cấp cải tạo tuyến Quốc lộ 39 đoạn Triều Dương-Diêm Điền là hai trong số năm gói thầu xây lắp thuộc Hợp phần nâng cấp (bao gồm nâng cấp các Quốc lộ 38B, Quốc lộ 38 và Quốc lộ 39) và nằm trong số 15 gói thầu xây lắp của toàn bộ dự án.

Dự án sẽ được đầu tư nâng cấp mở rộng lên đường cấp III đồng bằng với bề rộng mặt nền là 12m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ và đồng bộ các mặt tuyến còn lại của Quốc lộ 39. Hướng tuyến được thiết kế một phần đi theo đường hiện tại và một phần được thiết kế cải tuyến mới để hạn chế tối đa khối lượng giải phóng mặt bằng và cải thiện các yếu tố hình học.

Toàn bộ dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 39 có giá trị phần xây lắp khoảng 545 tỷ đồng (sử dụng 100% vốn vay Ngân hàng Thế giới), giá trị giải phóng mặt bằng khoảng 244 tỷ đồng (sử dụng 100% vốn đối ứng); thời gian thi công 18 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, nhấn mạnh dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 39 có một ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Thái Bình, góp phần tạo thành một mạng lưới giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt giữa Thái Bình với các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; tạo ra các không gian phát triển kinh tế, công nghiệp, dịch vụ và đô thị trên địa bàn; đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung và của tỉnh Thái Bình nói riêng.

Để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các đơn vị, các ngành, chủ đầu tư liên quan thực hiện mọi công việc nhằm tạo mọi điều kiện tốt cho chủ đầu tư, nhà thầu trong quá trình thi công; bảo đảm tiến độ, thực hiện tốt chất lượng công trình theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện dự án đi qua tiếp tục làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà thầu thi công; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chủ đầu tư, các nhà thầu thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tài sản trong suốt quá trình thi công tại công trường.

Ý kiến của bạn

Bình luận