Đầu tư tuyến tránh TP.Cao Bằng hơn 220 tỷ đồng

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 09/05/2022 14:00

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.


Một đoạn tuyến tránh TP. Cao Bằng thi công dang dở.

Một đoạn tuyến tránh TP. Cao Bằng thi công dang dở.

Quyết định phê duyệt do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông ký cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP.Cao Bằng có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,56km. Điểm đầu của dự án tại Km0+00 giao với QL34B (tại Km53+250) thuộc phường Duyệt Trung, TP.Cao Bằng. Điểm cuối tại Km7+558,18 giao với QL3 (tại Km271+500) thuộc phường Sông Hiến thành phố Cao Bằng.

Về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, dự án tuyến tránh Cao Bằng được phê duyệt đầu tư theo quy mô đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h, gồm 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m, riêng đoạn từ nút giao đường Võ Nguyên Giáp đến cuối tuyến bề rộng nền đường rộng 23m. Tuyến tránh giữ nguyên 2 cầu Nà Khoang và cầu Tân An, xây dựng mới cầu vượt trên tuyến đường ngang Thanh Sơn - Nà Toòng.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 221,9 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng hơn 173 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án gần 2,7 tỷ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 9,4 tỷ đồng, chi phí khác gần 3,2 tỷ đồng, chi phí GPMB hơn 14,8 tỷ đồng, chi phí dự phòng gần 18,73 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án gồm nguồn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án: năm 2022 khoảng 63,685 tỷ đồng (bao gồm kế hoạch vốn đã giao là 1,961 tỷ đồng); năm 2023 khoảng 79,702 tỷ đồng; năm 2024 khoảng 61,155 tỷ đồng; năm 2025 khoảng 17,338 tỷ đồng.

Theo quyết định của Bộ GTVT, chủ đầu tư dự án là Sở GTVT Cao Bằng. Dự án có mục tiêu  từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông tỉnh Cao Bằng theo quy hoạch; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải của tỉnh Cao Bằng và khu vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2024.

Ý kiến của bạn

Bình luận