Đầu tư tuyến tránh TP.Cao Bằng hơn 220 tỷ đồng

Đầu tư tuyến tránh TP.Cao Bằng hơn 220 tỷ đồng

Bộ GTVT vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Đường bộ