Dạy AI... dự báo giao thông

Dạy AI... dự báo giao thông

Những thiết lập tính toán phức tạp, được gọi là mạng nơ-ron nhân tạo, có thể phát hiện những xu hướng giao thông khó nhận thấy từ kho dữ liệu khổng lồ.

Ứng dụng