Quy định mới về kiểm tra xe cơ giới ngoài dây chuyền kiểm định

Quy định mới về kiểm tra xe cơ giới ngoài dây chuyền kiểm định

Ngày 12/08/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông CGĐB.

Giao thông 24h