Khi nào nên thay dây cu-roa trên xe tay ga?

Khi nào nên thay dây cu-roa trên xe tay ga?

Hệ thống truyền động xe tay ga bằng dây curoa chứ không phải nhông xích như ở xe số. Do đó chúng có những đặc điểm khác nhông xích và thời gian thay thế chúng cũng khác nhau.

Lái xe an toàn
Cách khắc phục vấn đề xe tay ga bị giật

Cách khắc phục vấn đề xe tay ga bị giật

Sau một thời gian sử dụng, xe tay ga thường có hiện tượng bị giật khi lên ga, bị giật khi tăng tốc.

Đánh giá