Cập nhật thông tin về dịch bệnh do COVID-19

Cập nhật thông tin về dịch bệnh do COVID-19

Tình hình dịch bệnh bên ngoài diễn biến phức tạp, tiếp tục có những ca mắc mới tại Trung Quốc, Hàn Quốc và gia tăng tại các nước châu Âu và Mỹ.

Giao thông 24h