Đẩy nhanh giải ngân các dự án bảo trì

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Xã hội 24/12/2019 14:01

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn bảo trì đường bộ theo kế hoạch.

 

bao tri

Tiến độ chậm

Theo thống kê của Tổng cục ĐBVN, tính đến ngày 31/10, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án, công việc bảo trì (bao gồm 4 cục quản lý đường bộ, 4 ban QLDA thuộc Tổng cục và 52 sở GTVT nhận ủy quyền quản lý quốc lộ) có khối lượng thực hiện đạt 3.897 tỷ đồng, ứng với 42,6% so với 9.136 tỷ đồng của 5 đợt giao dự toán chi Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương của năm 2019; giải ngân đạt 4.435 tỷ đồng, ứng với 59,2% so với kinh phí đã cấp từ đầu năm đến nay là 7.483 tỷ đồng. 

Ông Lê Hồng Điệp - Vụ trưởng Vụ Quản lý bảo trì cho biết, kết quả như trên là rất chậm, thấp hơn nhiều so với các năm từ 2018 về trước, có nguy cơ không hoàn thành kế hoạch bảo trì và kế hoạch giao dự toán chi Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương của năm 2019. Nguyên nhân là bởi do thời tiết không thuận lợi, việc giao kế hoạch bảo trì, giao vốn năm 2019 thực hiện nhiều đợt, thời gian giao chậm, vướng mắc về điều chuyển tài sản đường tỉnh thành quốc lộ và một số yếu tố khách quan khác. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu như: công tác quản lý điều hành của nhiều đơn vị còn hạn chế; tại một số đơn vị, lãnh đạo và chuyên viên chưa quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện thiếu sâu sát, cách làm máy móc, không loại trừ khả năng có trường hợp còn dây dưa kéo dài, thờ ơ với nhiệm vụ và các hạn chế chủ quan khác.

Đẩy nhanh tốc độ giải ngân

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về tiến độ, khối lượng thi công tại các dự án, công việc bảo trì, đồng thời tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải ngân vốn, từ nay đến hết năm 2019 đạt mục tiêu hoàn thành 100% giải ngân vốn và kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2019 tại tất cả các đơn vị sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, đồng thời hưởng ứng việc thực hiện Nghị quyết số 94/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. 

Tổng cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương phê duyệt các dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các thủ tục, tờ trình, văn bản đề xuất của các cục quản lý đường bộ, ban QLDA, sở GTVT và đơn vị có liên quan gửi giải trình, báo cáo; tập trung nghiên cứu đề xuất tháo gỡ các vướng mắc có liên quan đến công tác bảo trì, công tác giải ngân thuộc kế hoạch bảo trì, kế hoạch chi Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2019; đôn đốc, kiểm tra các cục, sở, ban QLDA triển khai các dự án.

Các cục quản lý đường bộ, sở GTVT, ban QLDA khẩn trương và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra sát sao các nhà thầu thi công sửa chữa, nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên đẩy nhanh tiến độ các dự án bảo trì, hợp đồng đã ký; các dự án nằm trong khu vực đang là mùa mưa (khu vực miền Trung...) cần thực hiện các giải pháp tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công móng, mặt đường; triển khai thi công các công việc không ảnh hưởng khi có mưa nhỏ (đúc tấm bê tông cốt thép...); đôn đốc, kiểm tra và đẩy mạnh hoàn thành các thủ tục và sớm giải ngân hết số vốn được giao; chú trọng đến thi công, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu các công việc có giá trị dự toán lớn, tỷ lệ giải ngân cao (như thảm bê tông asphalt và các công việc khác) nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng và thủ tục xây dựng; chỉ đạo tư vấn giám sát, ban QLDA, tổ chức, cá nhân liên quan phải bám sát hiện trường để nghiệm thu công việc, dự án hoàn thành, nghiệm thu khối lượng và các thủ tục khác; xử lý, tháo gỡ các khó khăn sớm cho các nhà thầu trên cơ sở bảo đảm quy định; kiên quyết xử lý tư vấn, tổ chức, cá nhân gây cản trở thi công nhưng không vì thế mà vi phạm chất lượng, nhất là khâu lựa chọn, thí nghiệm vật liệu và quy trình thi công ngoài hiện trường. Đối với các dự án sửa chữa định kỳ, sửa chữa đột xuất, sửa chữa “điểm đen” đã có chủ trương nhưng chưa hoàn thành thủ tục để triển khai thi công thì phải tập trung lực lượng để hoàn thành sớm nhất các thủ tục đối với các dự án, gói thầu, công việc bảo trì đã được giao kế hoạch bảo trì, kế hoạch chi dự toán Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương trong tất cả các khâu.

Đối với các cục, sở GTVT có tuyến đường chưa được giao vốn quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và vốn khác do trước tháng 10/2019 chưa hoàn thành điều chuyển tài sản cần tăng cường kiểm tra các nhà thầu, các đơn vị tư vấn, các đơn vị quản lý dự án, các phòng và đơn vị trực thuộc để đôn đốc việc thực hiện theo tinh thần khẩn trương, tích cực; tuyệt đối không được nhũng nhiễu, dây dưa kéo dài.

Ý kiến của bạn

Bình luận