TP.HCM rút ngắn thời gian hồ sơ nhờ đề án ủy quyền

TP.HCM rút ngắn thời gian hồ sơ nhờ đề án ủy quyền

Đề án đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết vì giảm khâu trung gian khi hồ sơ không phải qua sở, ngành thẩm định hoặc phải trình UBND TP.HCM xem xét.

Xã hội