Đề nghị 12 tỉnh đẩy nhanh mặt bằng làm cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 14/05/2023 11:53

Bộ GTVT cho rằng, chủ đầu tư tiểu dự án GPMB cần nghiên cứu, lập phương án di dời các công trình này với luận chứng kinh tế - kỹ thuật đảm bảo hiệu quả kinh tế, phù hợp thực tế, không ảnh hưởng đến tuyến đường cao tốc sau khi hoàn thành theo quy hoạch,...

Đề nghị 12 tỉnh đẩy nhanh đẩy nhanh mặt bằng làm cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 - Ảnh 1.

Bộ GTVT cho rằng, chủ đầu tư tiểu dự án GPMB cần nghiên cứu, lập phương án di dời các công trình này với luận chứng kinh tế - kỹ thuật đảm bảo hiệu quả kinh tế, phù hợp thực tế, không ảnh hưởng đến tuyến đường cao tốc sau khi hoàn thành theo quy hoạch,... (ảnh minh họa)

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau về việc di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án thành phần thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Văn bản do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký nêu rõ, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản 13183 ngày 9/12/2022 hướng dẫn thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Qua thực tế triển khai thực hiện tại các dự án thành phần đã gặp một số khó khăn, vướng mắc do các chủ quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu (xây dựng trước khi đầu tư xây dựng các dự án thành phần) không đồng ý cam kết di dời công trình bằng kinh phí của mình mà không được bồi thường, hỗ trợ di chuyển khi thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng tuyến đường bộ cao tốc.

Để xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc di dời một số công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hiện hữu (xây dựng trước khi đầu tư xây dựng các dự án thành phần) không thể bố trí ngoài phạm vi phần đất của đường bộ cao tốc, Bộ GTVT cho rằng, chủ đầu tư tiểu dự án GPMB cần nghiên cứu, lập phương án di dời các công trình này với luận chứng kinh tế - kỹ thuật đảm bảo hiệu quả kinh tế, phù hợp thực tế, không ảnh hưởng đến tuyến đường cao tốc sau khi hoàn thành theo quy hoạch, không gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông, công tác bảo trì kết cấu và công năng công trình, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về phương án di dời.

Đồng thời, Bộ GTVT ủy quyền cho các Ban QLDA (chủ đầu tư dự án thành phần) có ý kiến chấp thuận phương án di dời để các địa phương tổ chức lập, thẩm định phê duyệt theo quy định.

"Trong quá trình thực hiện, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban QLDA chủ động, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các cơ quan quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để việc di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu đảm bảo tiến độ yêu cầu, tuân thủ quy định hiện hành, phù hợp với thực tế", Văn bản nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận