Đề nghị điều phối vật liệu đào đắp nền đường giữa các dự án cao tốc Bắc - Nam

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 03/10/2023 10:21

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) về việc điều phối vật liệu khai thác từ nền đào để đắp trong phạm vi dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Đề nghị điều phối vật liệu đào đắp nền đường giữa các dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 1.

Thi công cao tốc Bắc - Nam đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh

Theo Bộ GTVT, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022, có chiều dài 721,2 km được chia thành 12 dự án thành phần do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản và giao cho 7 ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT làm chủ đầu tư. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, tại một số dự án thành phần thừa khối lượng đất  đào nền đường, phải vận chuyển đổ đi (đoạn Bùng - Vạn Ninh, Quy Nhơn - Chí Thạnh,…), trong khi đó một số dự án thành phần không đủ vật  liệu đắp nền đường khi điều phối từ nền đào nên phải khai thác đất tại các mỏ về để đắp (đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, Chí Thạnh - Vân Phong,…).

Do vậy, các chủ đầu tư đã có kế hoạch điều phối vật liệu đất từ nền đào  để tận dụng đắp nền đường giữa các dự án thành phần, giúp đẩy nhanh tiến độ thi công do  không phải làm các thủ tục cấp phép, khai thác từ mỏ mới, giảm khối lượng đổ thải và tiết kiệm chi phí.

"Để thống nhất công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công việc  nêu trên, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Bộ GTVT đề nghị Bộ TN&MT có ý kiến về việc tận dụng, điều phối vật liệu đất  đào nền để đắp giữa các dự án thành phần là hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu  xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích đất của dự án xây dựng công trình  đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025", Bộ GTVT nêu rõ. 

Ý kiến của bạn

Bình luận