Đề xuất bổ sung đường ĐT766 tỉnh Bình Thuận vào quy hoạch thành quốc lộ

Đường bộ 10/08/2023 14:33

Theo Bộ GTVT, tỉnh Bình Thuận cần đề xuất bổ sung đường tỉnh ĐT766 vào quy hoạch mạng lưới đường bộ để nâng cấp thành đường quốc lộ.

Đề xuất bổ sung đường ĐT766 tỉnh Bình Thuận vào quy hoạch thành quốc lộ - Ảnh 1.

Đường ĐT 766 tỉnh Ninh Thuận

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023. Nội dung kiến nghị: "Đường tỉnh ĐT766 từ huyện Xuân Lộc - tỉnh Đồng Nai đến xã Đa Kai, huyện Đức Linh - tỉnh Bình Thuận hiện nhiều phương tiện lưu thông nhưng đường hẹp, chưa có mương thoát nước. Cử tri kiến nghị nâng cấp đường tỉnh ĐT766 thành đường quốc lộ".

Trả lời kiến nghị trên, Bộ GTVT cho biết, tại Quyết định 1454 ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 có nội dung: "Các tuyến đường địa phương được quy hoạch thành quốc lộ trong quyết định này chỉ nâng lên quốc lộ sau khi được đầu tư bảo đảm quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch và không thấp hơn quy mô đường cấp IV, 2 làn xe". Hiện tại, trong Quyết định 1454 chưa có quy hoạch đường tỉnh ĐT766 thành quốc lộ.

Tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Giao thông đường bộ có quy định: "Quốc lộ là đường nối liền Thủ đô Hà Nội với trung tâm hành chính cấp tỉnh; đường nối liền trung tâm hành chính cấp tỉnh từ ba địa phương trở lên; đường nối liền từ cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế đến các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên đường bộ; đường có vị trí đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của vùng, khu vực".

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo cơ quan tham mưu rà soát tình trạng kỹ thuật của tuyến ĐT766 và đối chiếu với các tiêu chí để đề xuất bổ sung vào quy hoạch mạng lưới đường bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi đủ điều kiện, tỉnh Bình Thuận chỉ đạo cơ quan tham mưu lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định 33/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Bộ GTVT cho biết, trong thời gian chưa được chuyển thành quốc lộ, việc quản lý, sửa chữa, nâng cấp đường địa phương trong đó có ĐT766 thuộc trách nhiệm của tỉnh Bình Thuận xử lý theo thẩm quyền.

Ý kiến của bạn

Bình luận