Đề xuất đầu tư mở rộng QL25 và QL19C qua Phú Yên

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 25/03/2024 09:45

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Đề xuất đầu tư mở rộng QL25 và QL19C qua Phú Yên- Ảnh 1.

Một đoạn tuyến QL19C qua địa bàn tỉnh Phú Yên

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 48/BDN ngày 24/1/2024, nội dung kiến nghị như sau: "Cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT quan tâm có giải pháp đầu tư mở rộng Quốc lộ 25 đoạn từ Quốc lộ 1 đến thị trấn Phú Hòa và toàn tuyến Quốc lộ 19C".

Trả lời kiến nghị trên, Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, QL19C dài khoảng 206 km, đoạn qua tỉnh Phú Yên (huyện Sông Hinh, Sơn Hòa và Đông Xuân) dài khoảng 112 km, quy mô cấp III-IV, 2-4 làn xe, hiện trạng cơ bản đạt cấp IV, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5 m - 9,0 m tùy từng đoạn.

QL25 dài khoảng 182 km, đoạn qua tỉnh Phú Yên dài khoảng 70 km (đoạn từ Quốc lộ 1 đến thị trấn Phú Hòa dài khoảng 11 km từ Km2+700 - Km13+500), quy mô cấp III, 02-04 làn xe, hiện trạng cơ bản đạt cấp IV, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5 - 11,0 m tùy từng đoạn. Trong các năm qua, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam thường xuyên thực hiện công tác bảo trì các đoạn tuyến nêu trên để bảo đảm an toàn giao thông cho người dân và phương tiện lưu thông.

Đối với tuyến QL25, mặc dù nguồn vốn khó khăn, trong giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn để ưu tiên đầu tư khoảng 35 km cho một số đoạn xung yếu trên QL25. Đồng thời, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Bộ GTVT đã cân đối được khoảng 4.905 tỷ đồng để hoàn thành 3 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước và khởi công mới 3 dự án. Đối với các đoạn còn lại trên Quốc lộ 25, Bộ GTVT đã giao nghiên cứu lập dự án qua các tỉnh Phú Yên và Gia Lai nhưng chưa cân đối được nguồn lực để thực hiện.

Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị ưu tiên đầu tư tuyến Quốc lộ 19C và Quốc lộ 25 đoạn qua địa bàn theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 tập trung cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án hạ tầng chiến lược6 nên chưa thể cân đối nguồn lực để thực hiện thêm các dự án khác trong đó có QL19C và QL25.

"Căn cứ nhu cầu đầu tư theo kiến nghị, Bộ GTVT sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét khi có điều kiện về nguồn lực. Trước mắt, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp các bên liên quan và địa phương thực hiện tăng cường công tác kiểm tra và duy tu, sửa chữa các tuyến nêu trên để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông", Bộ GTVT nêu rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận