Dự kiến khởi công cao tốc 4 làn xe Chợ Mới - Bắc Kạn trong năm 2024

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đường bộ 25/03/2024 09:08

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời Tỉnh ủy Bắc Kạn về nội dung liên quan đến tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn và tuyến đường sắt Thái Nguyên - Bắc Kạn.

Dự kiến khởi công cao tốc 4 làn xe Chợ Mới - Bắc Kạn trong năm 2024- Ảnh 1.

Tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới đang khai thác

Về việc đầu tư tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, Bộ GTVT cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn được Bộ GTVT phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 988/QĐ-BGTVT ngày 25/7/2022, chiều dài khoảng 29 km, quy mô 2 làn xe, tổng mức đầu tư 2.017 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Thông báo số 29/TB-VPCP ngày 15/2/2023, số 63/TB-VPCP ngày 2/3/2023 yêu cầu "không đầu tư đường cao tốc 2 làn xe…", Bộ GTVT đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ bổ sung nguồn vốn và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 180/QĐ-BGTVT ngày 27/2/2024, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư là 5.751 tỷ đồng, dự kiến khởi công dự án năm 2024, hoàn thành năm 2026.

Về nội dung bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt Thái Nguyên - Bắc Kạn, Bộ GTVT cho biết, theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021, đến năm 2030 chưa quy hoạch tuyến đường sắt Thái Nguyên - Bắc Kạn, đến năm 2050 sẽ từng bước quy hoạch, xây dựng các tuyến đường sắt kết nối vùng trong đó có tuyến đường sắt Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái với chiều dài khoảng 73 km, khổ 1.435 mm.

Theo Bộ GTVT, điều kiện tự nhiên khu vực Thái Nguyên - Bắc Kạn có địa hình phức tạp, đèo dốc nên việc đầu tư, khai thác các tuyến đường sắt không thuận lợi, kinh phí đầu tư lớn. Trong điều kiện nguồn lực hạn hẹp nên mới chỉ ưu tiên nghiên cứu tuyến đường sắt kết nối đến Thái Nguyên.

"Bộ GTVT ghi nhận đề xuất của Tỉnh ủy Bắc Kạn, trong quá trình rà soát quy hoạch theo quy định, Bộ GTVT sẽ nghiên cứu tính toán, quy hoạch các tuyến đường sắt bảo đảm phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và vùng Trung du, miền núi phía Bắc", Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được văn bản số 1042/VPCP-QHĐP ngày 18/2/2024 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của các tỉnh ủy, thành ủy trong đó có nội dung liên quan đến tuyến cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn và tuyến đường sắt Thái Nguyên – Bắc Kạn.
Ý kiến của bạn

Bình luận