Đề xuất đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn La Hai, QL19C qua Phú Yên

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Đầu tư - Hạ tầng 30/06/2024 13:49

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Yên về việc đầu tư xây dựng đoạn tuyến tránh qua thị trấn La Hai, QL19C, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Đề xuất đầu tư xây dựng tuyến tránh thị trấn La Hai, QL19C qua Phú Yên- Ảnh 1.

Một đoạn tuyến QL19C qua địa bàn tỉnh Phú Yên

Bộ GTVT cho biết, quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Quốc lộ 19C dài khoảng 206 km, đoạn qua tỉnh Phú Yên (huyện Sông Hinh, Sơn Hòa và Đông Xuân) dài khoảng 112 km, quy mô cấp III - IV, 2 - 4 làn xe; hiện trạng cơ bản đạt cấp IV, mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5 m - 9,0 m tùy từng đoạn.

Thời gian qua, tuyến đường đã được bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa cục bộ từ nguồn vốn bảo trì để duy trì chất lượng khai thác mặt đường bảo đảm êm thuận và an toàn cho phương tiện lưu thông (năm 2024, Quốc lộ 19C đoạn qua tỉnh Phú Yên đã được bố trí kinh phí sửa chữa thường xuyên khoảng 7,549 tỷ đồng, sửa chữa định kỳ khoảng 33,080 tỷ đồng và giao Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Phú Yên thực hiện; năm 2025 bố trí kinh phí sửa chữa định kỳ khoảng 2,32 tỷ đồng)

Theo Bộ GTVT, đoạn tuyến Quốc lộ 19C qua thị trấn La Hai dài khoảng 3,2 km trước đây thuộc dự án xây dựng trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên (đã triển khai đầu tư xây dựng từ năm 2004 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2012). Quá trình thực hiện, do khó khăn về nguồn vốn nên chưa đầu tư đoạn tuyến tránh nêu trên.

Năm 2014, Bộ GTVT đã quyết định chuyển trục giao thông phía Tây tỉnh Phú Yên thành Quốc lộ 19C, theo đó, đoạn tuyến tránh qua thị trấn La Hai lý trình từ Km58+000 - Km61+000. Trong khi đoạn tuyến chưa được đầu tư, sử dụng tạm đường nội thị của thị trấn Lai Hai, huyện Đồng Xuân để lưu thông.

Về nhu cầu đầu tư Quốc lộ 19C qua tỉnh Phú Yên, đặc biệt đoạn qua thị trấn La Hai theo quy mô quy hoạch nhằm bảo đảm tính an toàn thông suốt, giải quyết vấn đề lưu thông hàng hóa và hành khách cho tỉnh Phú Yên nói chung và huyện Đồng Xuân nói riêng là cần thiết. Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 tập trung cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án hạ tầng chiến lược nên chưa thể cân đối nguồn lực để thực hiện thêm các dự án mới trong đó có Quốc lộ 19C.

Đối với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT đã cân đối được khoảng 4.905 tỷ đồng để hoàn thành 03 dự án đang đầu tư, chuyển tiếp từ giai đoạn trước và khởi công mới 3 dự án.

Căn cứ nhu cầu đầu tư theo kiến nghị, Bộ GTVT sẽ tiếp tục báo cáo, đề xuất cấp thẩm quyền xem xét khi có điều kiện về nguồn lực. Trước mắt, Bộ GTVT giao Cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp các bên liên quan và địa phương thực hiện tăng cường công tác kiểm tra và duy tu, sửa chữa để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Công văn số 3473/UBND ĐTXD ngày 13/6/2024 của UBND tỉnh Phú Yên đề nghị hỗ trợ kinh phí để ưu tiên đầu tư xây dựng đoạn tuyến tránh qua thị trấn La Hai, Quốc lộ 19C, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Ý kiến của bạn

Bình luận