Đề xuất doanh nghiệp vận tải được kinh doanh dịch vụ đăng kiểm

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 23/10/2023 16:29

Theo đề xuất của Bộ GTVT, đơn vị kinh doanh vận tải, cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ôtô được bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Doanh nghiệp vận tải được đồng thời kinh doanh dịch vụ đăng kiểm - Ảnh 1.

Theo đề xuất mới, đơn vị kinh doanh vận tải được bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới hoặc đơn vị đăng kiểm được bổ sung ngành nghề dịch vụ kinh doanh vận tải

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các bộ, ngành và Sở GTVT các địa phương lấy ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 8/6/2023 (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 139/2018) quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Theo đó, điểm mới trong quy định thành lập đơn vị đăng kiểm, Dự thảo quy định: Khi có nhu cầu đầu tư xây dựng đơn vị đăng kiểm thì tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm phải có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ vị trí dự kiến xây dựng đơn vị đăng kiểm.

Các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, đơn vị kinh doanh vận tải được bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới hoặc ngược lại nhưng phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP.

Việc cấp giấy phép hoạt động đơn vị đăng kiểm do Sở GTVT thực hiện, do đó, sau khi hoàn thành việc đầu tư, xây dựng, tổ chức đầu tư trung tâm đăng kiểm gửi hồ sơ về Sở GTVT để đề nghị kiểm tra, đánh giá việc đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để cấp phép. Sở GTVT thành lập đoàn kiểm tra, trong đoàn phải có tối thiểu một thành viên đã hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm định xe cơ giới (do Cục Đăng kiểm VN tổ chức).

Cùng đó, Sở GTVT thực hiện kiểm tra, đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động của trung tâm đăng kiểm trên địa bàn trong quá trình vận hành, với 6 nội dung kiểm tra (cơ sở vật chất, nhân lực, hồ sơ và dữ liệu, chế độ báo cáo và quản lý, phúc tra kết quả kiểm định xe…). Trong trường hợp Sở GTVT chưa thực hiện được thì đề nghị Cục Đăng kiểm VN tham gia phối hợp.

Cục Đăng kiểm VN, Sở GTVT cùng có thẩm quyền kiểm tra đột xuất đối với đơn vị đăng kiểm trong 3 trường hợp: khi có phản ánh, khiếu nại có cơ sở về vi phạm trong hoạt động kiểm định, có văn bản yêu cầu của các cơ quan chức năng; khi phát hiện có dấu hiệu bất thường trong hoạt động kiểm định (thông qua hệ thống giám sát, phân tích cơ sở dữ liệu kiểm định). Trường hợp đơn vị đăng kiểm vi phạm các quy định về hoạt động kiểm định xe cơ giới thì cơ quan quản lý xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Dự thảo thông tư cũng dành một chương quy định, hướng dẫn chi tiết về quy trình của Cục Đăng kiểm VN trong tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm định xe cơ giới cho Sở GTVT hoặc đơn vị đăng kiểm. Dự thảo thông tư trên được lấy ý kiến đến hết ngày 5/11/2023.

Ý kiến của bạn

Bình luận