Đề xuất giảm giá BOT, phí cầu đường, thuế nhiên liệu bay do COVID-19

Đề xuất giảm giá BOT, phí cầu đường, thuế nhiên liệu bay do COVID-19

Bộ Công thương vừa có văn bản đề nghị rà soát các loại thuế, phí để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời gian có dịch COVID-19 như giảm giá BOT, phí cầu đường, bến bãi, phí lưu giữ phương tiện, thuế với nhiên liệu.

Doanh nghiệp