Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 21/03/2022 14:04

Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ KH&ĐT báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân.


Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ nối tiếp với cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng (Lạng Sơn) đã hoàn thành

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng sẽ nối tiếp với cao tốc Bắc Giang - Chi Lăng (Lạng Sơn) đã hoàn thành

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 của Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (Dự án).

Theo Bộ GTVT, Dự án được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lạng Sơn là cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 và kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Trung ương năm 2021 tại quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2021.

“Do đó UBND tỉnh Lạng Sơn trình Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 cho Dự án là phù hợp với quy định”, Bộ GTVT nêu.

Về đề xuất của UBND tỉnh Lạng Sơn đối với việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách Trung ương năm 2021 để thực hiện Dự án, Bộ GTVT đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 2, Điều 68 Luật Đầu tư công năm 2019 và Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ý kiến của bạn

Bình luận