Đề xuất thay đổi nhiệm vụ, tiêu chuẩn của đăng kiểm viên đường sắt

Tác giả: Huy Lộc

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 27/11/2023 18:11

Theo dự thảo thông tư đang được lấy ý kiến, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đăng kiểm viên đường sắt có sự thay đổi nhằm phù hợp với tình hình thực tế.

Đề xuất thay đổi nhiệm vụ, tiêu chuẩn của đăng kiểm viên đường sắt- Ảnh 1.

Sắp tới, quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đăng kiểm viên đường sắt sẽ có sự thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế

Cục Đăng kiểm VN cho biết, Bộ GTVT đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2018 ngày 19/4/2018 của Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn đăng kiểm viên (ĐKV) đường sắt và yêu cầu đối với cơ sở vật chất, kỹ thuật của tổ chức đăng kiểm đường sắt.

Nội dung đáng chú ý tại dự thảo là sửa đổi, bổ sung nhằm cập nhật các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của ĐKV đường sắt. Theo đó, tiêu chuẩn của ĐKV đường sắt gồm: người tốt nghiệp đại học một trong chuyên ngành đầu máy, toa xe, tàu điện metro, kỹ thuật hệ thống đường sắt, thông tin tín hiệu đường sắt; kỹ thuật phương tiện đường sắt (chuyên ngành được bổ sung theo tại dự thảo). Cùng đó, có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có thời gian tập huấn, thực tập nghiệp vụ ĐKV đường sắt đủ 1 năm trở lên và đạt yêu cầu trong kỳ đánh giá trình độ để cấp chứng nhận ĐKV.

Về nhiệm vụ, ĐKV đường sắt không còn thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm định hồ sơ thiết kế nhưng bổ sung nhiệm vụ: tham gia nghiên cứu đề tài khoa học, tham mưu xây dựng, bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, thông tư cũng bổ sung quy định hồ sơ công nhận, công nhận lại ĐKV đường sắt, với danh sách các văn bằng, chứng chỉ, báo cáo phải nộp kèm.

Lý do có sự thay đổi là từ năm 2018 đến nay, thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, ATGT đường sắt đã 3 lần được sửa đổi, bổ sung. Thông tư quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị cũng có sự thay đổi, mà nổi bật là chuyển nhiệm vụ chủ trì thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đường sắt đô thị và đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị từ Cục Đăng kiểm VN sang Cục Đường sắt VN; ĐKV đường sắt không còn thẩm định hồ sơ thiết kế, chủ trì thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đường sắt đô thị.

Theo Cục Đăng kiểm VN, Thông tư số 19/2018 (và đang được dự thảo sửa đổi, bổ sung) là cơ sở để cơ quan đăng kiểm thực hiện việc tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, công nhận và công nhận lại các ĐKV đường sắt, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt. Được biết, đến nay, cơ quan đăng kiểm đã thực hiện công nhận, công nhận lại cho 44 ĐKV đường sắt, đảm bảo đúng quy định, đúng trình độ chuyên môn được giao. 

Dự kiến, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 19/2018 của Bộ GTVT sẽ được ban hành trong năm 2024.

Ý kiến của bạn

Bình luận