Đề xuất xem xét lại tổng mức đầu tư cao tốc Chợ Mới-Bắc Kạn

Tác giả: Vũ Thành Vũ

saosaosaosaosao
Đường bộ 23/05/2022 10:33

Tổng mức đầu tư dự án được lập là 2.845 tỷ đồng, vượt nhiều so với tổng mức đầu tư được phê duyệt trước đây.


Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn sẽ kết nối với tuyến đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới. Trong ảnh: Một đoạn đường của tuyến BOT - Thái Nguyên - Chợ Mới

Cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn sẽ kết nối với tuyến đường BOT Thái Nguyên - Chợ Mới. Trong ảnh: Một đoạn đường của tuyến BOT - Thái Nguyên - Chợ Mới

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) vừa có văn bản tham gia ý kiến về báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Theo Tổng cục ĐBVN, Ban QLDA 2 (Bộ GTVT) triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuân thủ theo chủ trương đầu tư dự án được duyệt. "Tuy nhiên tổng mức đầu tư của dự án được lập là 2.845 tỷ đồng, vượt nhiều so với tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định 1676 ngày 14/9/2021 của Bộ GTVT. Vì vậy, việc rà soát lại quy mô, giải pháp thiết kế, phương án đầu tư, các hạng mục chi phí của dự án,... để phù hợp với tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt hoặc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án làm cơ sở triển khai bước tiếp theo là cần thiết", Văn bản của Tổng cục ĐBVN nêu rõ.

Trước đó, Ban QLDA 2 đã trình phương án đề xuất phân kỳ đầu tư xây dựng dự án, trong đó, thực hiện đầu tư dự án theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 đầu tư đoạn Km9+400 đến Km28+807,55; Giai đoạn 2 đầu tư đoạn Km0 đến Km9+400.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng, theo phương án đầu tư dự án đề xuất giai đoạn 1 đảm bảo giữ nguyên tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án được duyệt, kinh phí thực hiện giai đoạn 1 dự án không vượt tổng mức đầu tư dự kiến đã được phê duyệt trong chủ trương đầu tư.

Đối với giai đoạn 2, khi chưa đầu tư giai đoạn này, phương tiện đi và đến thành phố Bắc Kạn vẫn đi theo hướng QL.3 hiện hữu (từ Km121- Km129); hiện tại đoạn tuyến Km121-Km129 QL3 có hiện trạng đường cấp IV MN, trong nhưng năm qua đã được quan tâm sửa chữa, nâng cao năng lực thông hành đoạn tuyến.

Khi thực hiện phân kỳ đầu tư xây dựng dự án theo đề xuất của Ban QLDA 2 nêu trên, cần nghiên cứu phương án thiết kế nút giao đầu, cuối tuyến đảm bảo điều kiện khai thác an toàn, đáp ứng năng lực thông hành.

Đối với đoạn tuyến Km121- Km129 QL3 cần nghiên cứu cải tạo các vị trí giao cắt, vị trí hạn chế yếu tố hình học (bán kính cong, trắc dọc...) bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ để đảm bảo ATGT và đồng bộ điều kiện khai thác chung toàn tuyến.

Đồng thời, xác định cụ thể lộ trình đầu tư hoàn chỉnh phân đoạn Km0-Km9+200 của dự án để đảm bảo việc đầu tư hoàn thành đoạn tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn tuân thủ Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1454 ngày 1/9/2021.

Ý kiến của bạn

Bình luận