Đến 30/8, sẽ dừng thi công dự án luồng vào sông Hậu nếu không có mặt bằng

Tác giả: Nam Hải

saosaosaosaosao
Hàng hải 09/08/2023 11:43

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu Ban QLDA Hàng hải khẩn trương làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác GPMB, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2023.


Đến 30/8, sẽ dừng thi công dự án luồng vào sông Hậu nếu không có mặt bằng - Ảnh 1.

Thi công dự án luồng vào sông Hậu giai đoạn 2

Bộ GTVT vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án của Ban QLDA Hàng hải.

Đưa ra chỉ đạo đối với dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển tải trọng lớn  vào sông Hậu giai đoạn 2,  Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu Ban QLDA Hàng hải khẩn trương làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh để giải quyết dứt điểm các  vướng mắc trong công tác GPMB, hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày  30/8/2023. Trường hợp mặt bằng không được bàn giao đúng tiến độ, đề xuất  phương án dừng thi công, bàn giao lại cho địa phương. 

Đồng thời, Ban QLDA Hàng hải tổ chức làm việc, chỉ đạo các nhà thầu có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, tập  trung tăng cường thiết bị, nhân lực, vật liệu, thời gian thi công và bố trí ca kíp, mũi  thi công phù hợp với thực tế, đảm bảo kỹ thuật, hoàn thành đúng tiến độ hợp đồng.  Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các nhà thầu. Kiên quyết xử lý theo quy định hợp đồng nếu nhà thầu thi công không đáp ứng yêu cầu và xem xét  bổ sung thầu phụ có năng lực (nếu cần) để đẩy nhanh thi công đảm bảo tiến độ. 

Bộ GTVT chỉ đạo Ban QLDA Hàng hải tăng cường quan trắc công trình kè bờ, cập nhật số liệu định kỳ; đề xuất  kịp thời các biện pháp xử lý trong trường hợp có dấu hiệu ảnh hưởng đến ổn định  công trình và thực hiện công tác giải ngân theo đúng kế hoạch đã được Bộ GTVT chấp thuận.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ  phao số "0" vào khu bến cảng container Cái Mép, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Hàng hải khẩn trương hoàn thành phê duyệt, lựa chọn nhà thầu gói thầu CM-XL02 đáp ứng kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Đồng thời chỉ đạo tư vấn nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư nâng cấp, tăng cường  năng lực hành hải tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải bằng nguồn dự phòng của dự  án, nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của dự án. Trường hợp ảnh hưởng khu dự trữ  sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan  đơn vị có liên quan của địa phương để đánh giá các tác động (nếu có), xác định  cụ thể trình tự thủ tục, yêu cầu tiến độ từ đó đề xuất phương án thực hiện khả thi,  đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng Quy  Nhơn cho tàu 50.000DWT, Ban QLDA Hàng hải làm việc với Công ty CP Cảng Quy Nhơn xác định cụ thể quy mô,  tiến độ thi công hạng mục vũng quay tàu trước bến cảng số 1 làm cơ sở báo cáo  Bộ GTVT các nội dung liên quan đến phạm vi, quy mô đầu tư dự án và đề xuất  điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (nếu cần). 

"Ban QLDA Hàng hải phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để khẩn trương hoàn thành thủ  tục phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án", Bộ GTVT yêu cầu.

Đối với hợp phần A - Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, giai đoạn khởi động, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Hàng hải làm việc với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, khẩn trương hoàn thành điều chỉnh Hiệp định vay vốn theo quy định.

Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải vào các bến cảng khu vực Nam Nghi Sơn, Thanh Hóa, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA Hàng hải chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công hoàn thành gói thầu theo tiến độ hợp đồng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường...

"Giao Ban QLDA Hàng hải phối hợp với chủ đầu tư các tiểu dự án GPMB và các cơ quan có liên quan rà soát công tác thực hiện, chi trả kinh phí GPMB đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT trước ngày 31/8/2023", Bộ GTVT nêu rõ.
Ý kiến của bạn

Bình luận