Cảng vụ Hàng hải TP. HCM tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng hải

Hàng hải 08/02/2024 09:44

Việc ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Hàng hải trong khu vực.

Cảng vụ Hàng hải TP. HCM tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng hải- Ảnh 1.

Cảng vụ Hàng hải TP. HCM là đơn vị tiên phong triển khai thu phí, lệ phí hàng hải điện tử

Để đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của ngành Hàng hải tại khu vực cũng như thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, Cảng vụ Hàng hải TP. HCM luôn chú trọng, quan tâm và đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành hoạt động hàng hải. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trong suốt thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Cảng vụ, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Hàng hải trong khu vực.

Nhận thức rõ vai trò, hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, năm 2021, Cảng vụ Hàng hải TP. HCM đã tiên phong đề xuất và được Cục Hàng hải Việt Nam cho phép thực hiện thí điểm thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển từ ngày 1/1/2022. Việc triển khai thí điểm thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển đã góp phần đơn giản hóa quá trình thực hiện thủ tục hành chính, được người dân và doanh nghiệp ủng hộ, đánh giá cao vì những thuận tiện trong quá trình làm thủ tục, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác của phương tiện, doanh nghiệp cảng và tạo sự minh bạch, ngăn ngừa tiêu cực trong quá trình làm thủ tục.

Sau 2 năm thí điểm, doanh nghiệp và người làm thủ tục đã nhận thấy những ưu điểm, thuận lợi khi triển khai thủ tục điện tử, vì vậy số lượng phương tiện thủy nội địa làm thủ tục điện tử tăng lên đáng kể. Cụ thể năm 2023, số lượng phương tiện thủy nội địa làm thủ tục điện tử đạt 21.752 lượt phương tiện, tăng 13.406 lượt, tương đương với 260,62% so với năm 2022. Trên cơ sở kết quả đạt được trong 2 năm thí điểm, Cảng vụ Hàng hải TP. HCM tích cực đề xuất và được Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục cho phép kéo dài thời gian thí điểm thủ tục điện tử cho phương tiện thủy nội địa vào, rời cảng biển do Cảng vụ Hàng hải TP. HCM quản lý trong năm 2024.

Cảng vụ Hàng hải TP. HCM tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả công tác quản lý hàng hải- Ảnh 2.

Việc Cảng vụ Hàng hải TP. HCM ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Hiện nay, Cảng vụ Hàng hải TP. HCM không ngừng cải tiến, nâng cấp phần mềm quản lý tàu thuyền của Cảng vụ, đồng bộ dữ liệu giữa trụ sở, các Đại diện để kết nối với Cổng Thông tin Một cửa Quốc gia qua Cổng Thông tin Bộ GTVT. Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua Cổng quốc gia cũng như thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn của Cảng vụ, việc sử dụng phần mềm đã giúp công tác quản lý chung về dữ liệu được giám sát toàn diện. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chia sẻ dữ liệu đến các cơ quan, đơn vị tại cảng biển, hiện nay Cảng vụ Hàng hải TP. HCM đã nghiên cứu và đề xuất nâng cấp phần mềm quản lý tàu thuyền để kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp khai thác cảng biển, hoa tiêu, doanh nghiệp tàu lai. Việc kết nối trên nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, góp phần vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số của ngành Hàng hải. Đây được xem là mục tiêu phấn đấu của các đơn vị trong sự nghiệp phát triển chung của ngành GTVT.

Trong những năm tới, Cảng vụ Hàng hải TP. HCM tiếp tục tăng cường áp dụng công nghệ thông trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc và triển khai toàn bộ thủ tục hành chính cho cho tàu thuyền vào, rời cảng được làm theo phương thức điện tử, góp phần thực hiện mục tiêu số hóa các thủ tục hành chính, hoạt động quản lý, điều hành ngành GTVT, phù hợp với xu thế chuyển đổi số của Chính phủ và xây dựng nền kinh tế số trong giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Ý kiến của bạn

Bình luận