Từ 12 – 25/4, Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch bay đến/đi từ Quy Nhơn

Từ 12 – 25/4, Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch bay đến/đi từ Quy Nhơn

Do ảnh hưởng của hoạt động diễn tập quốc phòng, từ ngày 12/4 đến 25/4, Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh kế hoạch bay của các chuyến bay đến, đi từ Quy Nhơn.

Giao thông 24h