Thách thức Ford Ranger tại nơi nóng nhất hành tinh

Thách thức Ford Ranger tại nơi nóng nhất hành tinh

Đội ngũ kỹ sư chú trọng tới thông số vận hành nhằm thu thập các dữ liệu xuyên suốt các bài thử nghiệm trên các cung đường sa mạc, đối với Ranger.

Văn hóa