Vợ chồng ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã chi 84 tỷ mua cổ phần SASCO

Vợ chồng ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã chi 84 tỷ mua cổ phần SASCO

Sau khi giao dịch hoàn tất, IPPGroup và Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu nâng sở hữu tại SASCO từ 38% lên hơn 40%.

Doanh nhân