Áp dụng khai thác dịch vụ giám sát không lưu tại Vinh, Cát Bi

Áp dụng khai thác dịch vụ giám sát không lưu tại Vinh, Cát Bi

VATM áp dụng Phương thức khai thác dịch vụ giám sát không lưu tại Vinh và Cát Bi