Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải thấp nhất là 14,5

09/08/2019 16:24

Năm nay điểm chuẩn của Đại học Giao thông Vận tải cả hai cơ sở từ 14,5 đến 21,5, cao hơn năm ngoái 0,5-2 điểm.

12345678-LOZB
Ảnh minh họa

Ngành Công nghệ thông tin đứng đầu hai năm liền với 21,5 điểm năm 2019 và 19,65 năm 2018. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy có điểm chuẩn thấp nhất 14,5, cao hơn năm ngoái 0,5 điểm. Cả hai ngành này đều thuộc cơ sở đào tạo tại Hà Nội của Đại học Giao thông Vận tải.

STT

Ngành/ Nhóm ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẠI (Trụ sở chính tại Hà Nội)

 1 Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tại, Quản trị Logistics) A00, A01, D01, D07

20,45

 2 Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) A00, A01, D01, D07

20,35

 3 Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính - Viễn thông) A00, A01, D01, D07

18,95

 4 Ngành Khai thác vận tải (gồm 5 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Khai thác vận tải đa phương thức, Vận tải - Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics) A00, A01, D01, D07

19,1

 5 Ngành Kinh tế vận tải (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải dường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch) A00, A01, D01, D07

15,65

 6 Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán - Tin ứng dụng) A00, A01, D07

14,8

 7 Ngành Công nghệ thông tin A00, A01, D07

21,5

 8 Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) A00, A01, D01, D07

14,6

 9 Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) A00, B00, D01, D07

14,65

10

Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) A00, A01, D01, D07

19,7

11

Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) A00, A01, D01, D07

19,95

12

Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) A00, A01, D01, D07

16,65

13

Chuyên ngành Máy xây dựng A00, A01, D01, D07

14,65

14

Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính, Kỹ thuật máy động lực, Đầu máy - Toa xe, Tàu điện - Metro) A00, A01, D01, D07

14,6

15

Ngành Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) A00, A01, D01, D07

20,95

16

Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) A00, A01, D07

16,3

17

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông (gồm 3 chuyen ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thôn, Kỹ thuật viễn thông) A00, A01, D07

18,45

18

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) A00, A01, D07

20,95

19

Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyen ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) A00, A01, D01, D07

15,05

20

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy A00, A01, D01, D07

14,5

21

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Cầu đường bộ) A00, A01, D01, D07

15

22

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ) A00, A01, D01, D07

15

23

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro) A00, A01, D01, D07

14,55

24

Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu đường sắt, Đường sắt đô thị) A00, A01, D01, D07

14,93

25

Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường ôtô - Sân bay, Cầu - Đường ôtô - Sân bay A00, A01, D01, D07

14,65

26

Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông đô thị, Công trình giao thông công chính) A00, A01, D01, D07

14,6

27

Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông ( Nhóm chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế cầu đường, Địa kỹ thuật công trình giao thông, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình) A00, A01, D01, D07

14,7

28

Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) A00, A01, D01, D07

15,25

29

Ngành Quản lý xây dựng A00, A01, D01, D07

15

30

Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Pháp) A00, A01, D01, D03

14,55

31

Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh) A00, A01, D01, D07

14,6

32

Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt - Nhật) A00, A01, D01, D07

15,45

33

Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) A00, A01, D01, D07

14,65

34

Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt - Pháp) A00, A01, D01, D03

15,25

35

Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dưng công trình Giao thông Việt - Anh) A00, A01, D01, D07

14,9

36

Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) A00, A01, D01, D07

17,35

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI TP HCM

 1 Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực (chuyên ngành Máy xây dựng), Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) A00, A01, D01, D07

17,45

 2 Ngành Kỹ thuật ôtô (chuyên ngành Cơ khí ôtô) A00, A01, D01, D07

19,95

 3 Ngành Kỹ thuật điện (chuyên nganh Trang bị điện trong Công nghiệp và Giao thông) A00, A01, D01, D07

17,15

 4 Ngành Kỹ thuật điện tử -Viễn thông (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) A00, A01, D01, D07

15

 5 Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (gồm 2 chuyên ngành: Tự động hóa, Hệ thống giao thông thông minh - ITS) A00, A01, D01, D07

17,3

 6 Ngành Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07

18,25

 7 Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) A00, A01, D01, D07

18,7

 8 Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế bưu chính viễn thông) A00, A01, D01, D07

17,5

 9 Ngành Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải và du lịch) A00, A01, D01, D07

19,85

10

Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế xây dựng công trình giao thông, Kinh tế quản lý khai thác cầu đường) A00, A01, D01, D07

16,95

11

Ngành Kỹ thuật xây dưng (gồm 2 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng đô thị) A00, A01, D01, D07

16

12

Ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) A00, A01, D01, D07

18

13

Ngành Khai thác vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics) A00, A01, D01, D07

20,8

Điểm trúng tuyển là tổng điểm ba môn trong tổ hợp và điểm ưu tiên (nếu có). Đối với thí sinh có tổng điểm bằng nhau, trường sẽ ưu tiên người có điểm toán cao hơn, sau đó xét đến thứ tự nguyện vọng.

Năm 2019, Đại học Giao thông Vận tại lấy chỉ tiêu 19.630 cho cả hai cơ sở đào tạo tại Hà Nội và TP HCM.

Ý kiến của bạn

Bình luận