Nữ quái chuyên móc túi ở bến xe buýt Hà Nội

Nữ quái chuyên móc túi ở bến xe buýt Hà Nội

Mới ra tù vì tội trộm cắp được một tháng, Hà lại đến các điểm trung chuyển xe buýt để móc trộm tiền, điện thoại.

Nhật ký cảnh sát