VinFast VF8 lần đầu trưng bày tại Việt Nam với diện mạo ấn tượng

VinFast VF8 lần đầu trưng bày tại Việt Nam với diện mạo ấn tượng

Tạp chí GTVT - VinFast VF 8 chính thức được trưng bày tại thị trường Việt Nam với diện mạo hiện đại, thể thao và đậm chất công nghệ.

Thị trường