Grab và Microsoft hợp tác chiến lược sử dụng đám mây điện toán

Grab và Microsoft hợp tác chiến lược sử dụng đám mây điện toán

Microsoft và Grab hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm với một loạt các dự án công nghệ như: dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, các giải pháp di động.

Doanh nhân
Thị trường điện toán đám mây Việt Nam sẽ bùng nổ trong thời gian tới

Thị trường điện toán đám mây Việt Nam sẽ bùng nổ trong thời gian tới

Việt Nam là nước có nhịp độ tăng chi tiêu cho điện toán đám mây trong giai đoạn 2010-2016 cao nhất (64,4%/năm).

Doanh nhân