Ninh Bình: 5 doanh nghiệp điều chỉnh giá cước vận tải

Ninh Bình: 5 doanh nghiệp điều chỉnh giá cước vận tải

Đã có 5 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, taxi xin điều chỉnh giá cước vận tải do chi phí xăng dầu phi mã

Sự kiện