Kinh nghiệm, kỹ năng "nằm lòng" của lái xe tránh tai nạn

Kinh nghiệm, kỹ năng "nằm lòng" của lái xe tránh tai nạn

Nếu như ở thành phố, mật độ phương tiện tham gia giao thông luôn ở mức cao, thì hầu hết những cung đường tại các vùng nông thôn lại khá vắng vẻ.

Thế giới xe