Định mức sử dụng ôtô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục ĐSVN

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 18/02/2021 13:42

Ngày 4/2/2021, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 245/QĐ-BGTVT về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục Đường sắt Việt Nam.

 

gia-mua-xe-cong_0608085804
Bộ GTVT quy định định mức sử dụng ô tô chuyên dùng của một số đơn vị thuộc Cục ĐSVN

Theo đó, Bộ GTVT giao Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị nêu tại Quyết định này, chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về việc xác định chủng loại xe và thiết bị chuyên ngành gắn trên xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc Cục theo đúng quy định của Chính phủ để trang bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Rà soát, sắp xếp lại xe ô tô chuyên dùng hiện có của các đơn vị thuộc Cục, theo đó: Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì tiếp tục quản lý, sử dụng; số xe này được tính trong tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng được ban hành; Trường hợp xe ô tô chuyên dùng hiện có không phù hợp với tiêu chuẩn, định mức được ban hành theo quy định thì thực hiện xử lý theo các hình thức quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Việc thực hiện xử lý xe ô tô chuyên dùng không phù hợp tiêu chuẩn, định mức (nếu có) phải hoàn thành chậm nhất là 06 tháng kể từ ngày Bộ GTVT tải ban hành Quyết định này.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận