Triệu hồi Mitsubishi Triton GLS(2015-2016) để thay thế đinh tán ốp che bệ bước chân

Triệu hồi Mitsubishi Triton GLS(2015-2016) để thay thế đinh tán ốp che bệ bước chân

Mitsubishi Motors Việt Nam đang tiến hành triệu hồi hơn 600 xe Triton GLS 2015-2016 để thay thế đinh tán ốp che bệ bước chân.

Giao thông 24h